Dlaczego ŚWIAT ALKOHOLI? Świat Alkoholi Poznań, to stacjonarny sklep z alkoholami, przy ulicy Poznańskiej oraz sklep internetowy alkohole.poznan.pl. Oferujemy największy wybór mocnych alkoholi, ze wspaniałą kolekcją whisky single malt, a także duży wybór win i szampanów. U nas znajdziesz idealny alkohol na prezent, a poza tym niespotykany wybór whisky, koniaków, likierów, jakimi nie może się pochwalić żaden sklep w Poznaniu. Posiadamy w swojej ofercie produkty największych światowych marek, jak również wyszukane i rzadko spotykane na rynku produkty, a motywem przewodnim jest niska cena. Współpracujemy z największymi dostawcami i importerami alkoholu w Polsce, ale również z wieloma małymi firmami, producentami lokalnych trunków. Wieloletnia współpraca pozwoliła nam na stworzenie bardzo dużej i bogatej oferty alkoholi. Jednym z naszych ostatnich osiągnięć jest możliwość importu na życzenie, we współpracy z jednym z naszych partnerów. Dzięki temu możemy mieć w swojej ofercie alkohole niedostępne w zwykłej sprzedaży w Polsce.Działamy w branży, bez przerwy, już ponad 20 lat. Zaczynaliśmy w 1991 roku od małego sklepu , aktualnie nasza oferta to ponad 1000 produktów. Kiedyś sprzedawaliśmy tylko w sklepie stacjonarnym, od 2010 roku działamy też w internecie. Obsługujemy Klientów detalicznych, ale również firmy i instytucje. Mamy alkohole z prawie z całego świata, a czego nie mamy możemy poszukać specjalnie dla Ciebie. Whisky, koniak, wódka, likier, albo wino, może szampan, duży, mały, … Życie jest pełne trudnych wyborów? W tych wyborach zaufaj nam.

INFOLINIA:  535 50 50 60                        Zakupy bez rejestracji          Dostawa gratis od 450zł            Bezpieczna przesyłka

Dostawa

INFORMACJE O WYSYŁCE

1. Dostawy realizujemy zarówno na terenie Polski jak i za granicę.

2. Wysyłka realizowana jest przez pośrednika w dostawie. Firma pośrednicząca w dostawie: MG JARMUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

3. Firma kurierska pełniąca funkcję pośrednika w dostawie weryfikuje wiek odbierającego na podstawie okazania dokumentu tożsamości przy odbiorze.

4. Dostawy realizowane są w większości w ciągu 24-72 godzin w dni robocze, od momentu otrzymania zamówienia oraz otrzymania potwierdzenia płatności.

5. W niektórych przypadkach czas dostawy może być dłuższy, w zależności od dostępności produktów lub z przyczyn zależnych od firmy kurierskiej, o czym Klient zostaje poinformowany mailowo lub telefonicznie.

 

SPOSOBY DOSTAWY

1. Dostawy na terenie kraju oraz przesyłki zagraniczne realizujemy przy współpracy z firmą kurierską UPS.

2. Przesyłka dostarczana przez kuriera, zostanie wydana tylko osobie pełnoletniej legitymującej się dowodem tożsamości. Przesyłka nie zostanie wydana osobie niepełnoletniej, a także osobie nietrzeźwej.

3. Możliwy jest również, odbiór osobisty w partnerskim sklepie stacjonarnym ŚWIAT ALKOHOLI

 

KOSZTY PRZESYŁKI

1. Koszt dostawy PL - Przedpłata na konto lub płatność elektroniczna - 25,00 ZŁ

2. Koszt dostawy PL - Zamówienie pobranie przy odbiorze - 33,00 ZŁ

3. Darmowa dostawa PL - Zamówienie powyżej kwoty 450 ZŁ - 0 ZŁ

4. Odbiór osobisty - odbiór zamówienia w sklepie stacjonarnym - 0 ZŁ

5. Koszt dostawy ZAGRANICA - przedpłata na konto lub płatność elektroniczna - 189,00 ZŁ

    za karton do 6 butelek, każdy kolejny karton płatny dodatkowo 189,00 ZŁ

 

OPAKOWANIE

Każda przesyłka jest przez nas starannie pakowana w opakowanie kartonowe, z odpowiednimi przegrodami wewnątrz, zabezpieczające zawartość przed uszkodzeniem. Całość zabezpieczona jest z zewnątrz folią strech i taśmą przylepną. Dodatkowo każde opakowanie zawiera specjalne oznaczenia "UWAGA SZKŁO" i oznaczenia "GÓRA" wskazujące górę opakowania. Na wierzchniej części paczki znajduje się specjalna foliowa koperta z dokumentami sprzedaży i listem przewozowym.

 

UBEZPIECZENIE

Każda wysyłana przez nas paczka zawiera standardowe ubezpieczenie zawartości przed uszkodzeniem. Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu pozostaje po stronie sklepu ŚWIAT ALKOHOLI. Ubezpieczenie zostaje uznane na podstawie prawidłowo wypełnionego PROTOKOŁU SZKODY, sporządzonego i podpisanego przez Kuriera.

 

USZKODZENIE

1. Średnio, 99% przesyłek dociera do adresata bez uszkodzeń. Jednak czasami zdarzają się uszkodzenia przesyłek.

2. W przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu, otrzymają Państwo informację o uszkodzeniu przesyłki, cała procedura reklamacji zostanie zrealizowana przez sklep ŚWIAT ALKOHOLI. Do Państwa zostanie wysłana jeszcze raz, pełnowartościowa przesyłka.

3. W przypadku stwierdzenie uszkodzenia przesyłki w momencie dostawy, należy poinformować o tym fakcie Kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać na odbiór przesyłki, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia ma obowiązek sporządzenia z Odbiorcą PROTOKOŁU SZKODY.

4. Protokół szkody należy jak najszybciej przesłać mailowo lub pocztą na adres sklepu ŚWIAT ALKOHOLI.

 

REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZE SKLPLATFORMAU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

  1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień, które to zamówienia realizowane są w Sklepie stacjonarnym;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu stacjonarnego zamówionego przy użyciu elektronicznej platformy do składania zamówień;

1.4. Sklep stacjonarny – stacjonarny punkt sprzedaży, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

1.5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie stacjonarnym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem stacjonarnym a Klientem, realizowana w Sklepie stacjonarnym.

1.7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie stacjonarnym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

1.10. PLATFORMA – elektroniczna platforma do składania zamówień, które to zamówienia realizowane są w Sklepie stacjonarnym.

1.11 Pełnomocnik – podmiot, któremu Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu stacjonarnego, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

  1. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu stacjonarnego Towarów zamówionych przy użyciu PLATFORMY.

2.2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Pełnomocnik jest odrębnym od Sklepu stacjonarnego podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.

2.4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.

2.5. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.

2.6. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

2..7. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.

2.8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

2.9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.

2.10. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja na PLATFORMIE na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.

2.11. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.

III. Wykonanie pełnomocnictwa

3.1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w Sklepie stacjonarnym, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres. Momentem udzielenia pełnomocnictwa jest wybór na PLATFORMIE formy realizacji zamówienia ze sklepu stacjonarnego przez dostarczenie towaru Klientowi za pośrednictwem pełnomocnika.

3.2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa firmie MG JARMUSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. Pełnomocnik jest upoważniony jest do udzielania dalszych pełnomocnictw innym podmiotom, do wykonania czynności zakresem odpowiadających treści udzielonego mu pełnomocnictwa.

3.3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są na PLATFORMIE. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.

3.4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu stacjonarnego.

3.5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru.

  1. Wynagrodzenie Pełnomocnika

4.1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.

4.2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie PLATFORMIE. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.

4.3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie stacjonarnym Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.

4.4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru ze Sklepu stacjonarnego przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.

  1. Prawo odstąpienia

5.1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru.

5.2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany Klientowi wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.

5.3. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.

5.4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata.

  1. Postanowienia końcowe

6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6.4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6.5 Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).